(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2012/07/23

~අමාවක අහස~


ඔබම කවි හිතක් කළ
ඔබටම කැපවූ
මේ හිත....
සඳ තරු
නොපායන
අමාවක අහසකි
අද දින
ඔබ නැති සොවින්
ඉකිලන...

1 comment:

  1. ලස්සන කවි සංකල්පනාවක් !!

    ReplyDelete