(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2012/04/01

"'' සිංහල ෆන් SMS "" SINHALA FUN SMS [ 07]


AMMA : putha dan negitina,dan eliwela.balana ara kurullo udenma nagitala panuwo allan kana lassana.
PUTHA : hoda wade panuwanta udema nagitinawata.
gud morng....!