(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2012/03/10

බලාපොරොත්තුව


ලබාගන්නට බලා ඉන්නවා මම
නුඹේ දයාබර සෙනෙහස
මා ළග රෑදෙන මා හට
උරුම වන
කෙදිනක හෝ දිනයක්
එනතුරු.....

2012/03/06

කෙලෙස යන්නද හැර දමා....


සුවඳ මල් ඇත පරවෙලා
මලක රොන් ගිලිහිලා....
සිත මිලින වී තනිවෙලා
සුවඳ සදහට වෙන්වෙලා....
ලබැඳි නුඹ අඩ සඳ විනා
කරමි කෙලෙසක පුන් සඳකට සමා...
දිවෙති සිත නොදැනිම පලා
වැරය වෑයම බිඳහෙලා...

2012/03/02

ඔබේ පෙම


පිච්ච මල් පෙති අතර රදවමි
මගේ හිතේ  ඇති ආදරේ
ඔබට ඇති පෙම මනින්නට බෑ
තරම් වෙයි එය සාගරේ......
සුවඳ දුන්දා ලඟින් ඉන්නට
දිවි තිබෙන තෙක් මා කෙරේ
සතුට හද තුළ රැඟුම් දුන්නා
එයයි මා පැතූ ආදරේ.....