(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/05/30

එකවුන්ට් සර්..[Account Sir]කළු පාටට මතු තලයේ
හුණු කූරෙන් සුදු පාටට
වේගයකින් නැලවිල්ලට
දැනුම වැමදරුවා මතකයි
හවුල් ගිණුම් ශේෂ බැලුම්
හර බැර මැන ලෙජර් ගිණුම්
පොවන්නට හැදුවා මතකයි
කසාය ලෙස ගිණුම් තැබුම්...
ඒත්  හසල ගුරුතුමනි
නොම වැටහෙයි ඔබේ කියුම්
කෙරුවේ මා නෙතු දල්වා
බලපු එකයි ඔබේ රැඟුම්....!

1 comment:

  1. ඉස්කෝලෙට වඩා ටියුෂන් කඩේ දි උගන්නනවා හොදට එයාම... :D

    ReplyDelete