(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/04/24

අයිකන් මවන සූත්තරේ - ICON EDITOR

තමන් කැමති තාලෙට තමන්ට කැමති අයිකන් එකකින් තමන්ගේ ෆෝල්ඩර්ස්, ඩෙක්ස්ටොප් එක ආදිය හැඩ වැඩ කර ගන්න ආසයිනේ.ඉතිං මේ සඳහා තමන්ටම කියලා අයිකන් නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ.මේ වැඩේට විවිධ මෘදුකාංග අන්තර්ජාලයෙන් නොමිලේම බා ගන්න පුළුවන්.මේ මෘදුකාංග අතරින් වඩාත් ජනප්‍රිය මෘදුකාංගයක් ගැනයි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ.


මේ මෘදුකාංගයේ නම තමයි "සිබ් අයිකන් එඩිටර් [Sib Icon Editor]".

සිබ් අයිකන් එඩිටර් මෘදුකාංගය මඟින් අළුතින් අයිකන් සාදා ගන්නවාට අමතරව දැනට තිබෙන අයිකන් සංස්කරණය කරන්නටත් පුළුවන්.ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියකට අයත් අයිකන් එකක් වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධතියකට අදාල අයිකනයක් බවට වුවද හැරවීමේ පහසුකම තියනවා.එසේම ජංගම දුරකතනට වලට අදාල අයිකන් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවත් මෙම මෘදුකාංගය සතුව පවතිනවා.


සිබ් අයිකන් එඩිටර් [Sib Icon Editor] මෘදුකාංගය මෙතනින් බා ගන්න.


තමන්ට කැමති අයිකන් ඇඳ ගැනීමේ හැකියාව, විවිධ වර්ණ භාවිතා කිරීමේ හැකියාව,කැමති ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතුව අයිකන් නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව මෙම මෘදුකාංගය සතුයි.තමන්ට කැමති ඉමේජ් එකක් යොදා ගෙන වුවත් අයිකන් නිර්මාණය කර ගන්නට පුළුවන්.

4 comments:

  1. @priyan:- අනිවාර්යෙන්ම,ට්‍රයි කරලා බලන්න.

    ස්තුතියි හැමෝටම...!

    ReplyDelete