(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/03/11

වෙනස


ඔබ ලියන කවි තරම්
ආදරය ගැඹුරු නැතැයි
ඔබ ගොතන පද තරම්
ආදරය ගැඹුරු නැතැයි
සිනාසී කියූ ඇය......

ඔබ ලියූ කවියට වඩා
ඔබ ගෙතූ පදවැලට වඩා
ආදරය ගැඹුරුයැයි 
හඬා පැවසීය
මා අතැර ගොස්
මසක් සපිරෙන දින....

3 comments:

 1. නුඹ නැතුව මට
  ඉන්න පුළුවනියි කියූ ඔයා
  කදුළු සැළුවා මටත් වඩා
  විරහවේ දුක දරා....

  ReplyDelete
 2. හඩන්නට කදුලු දි
  ඔබ නික්ම වි...
  නොහදුනනා ලෙස ..
  ඔබ හැරදමා ගොස්...
  අතරමං වු හිත ..
  සෙව්වත් ඔබ මතකයේ..
  කියනවා මම හිතට..
  ඔබ නො එන වග ...

  ReplyDelete
 3. @Dinesh @ නිම්ශා:- ගොඩක් ස්තුතියි....!

  ReplyDelete