(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2011/02/28

'''''''ආදරෙයි මං නුඹට'''''''

මගෙ අතින් අල්ලගෙන
නුඹ බොහෝ දුර ගිහින්
මං හැරී බලන සඳ
මං හිටියේ හිටපු තැන.....

ඇත්තමයි මහ හුඟක්
ආදරෙයි මං නුඹට
මගෙ හිතට කියන කළ
හිනහෙනව හිත මටම....

අතීතේ ඒ ඈත
ආදරේ කෙරුවාට
මගෙ හිතයි - මගෙ පණයි
එයයි අද හැමදාම.....

3 comments:

 1. අතිනත් අල්ලන් දුර ගිය
  මතක සොදුරුයි හැමදාටම
  සිහිනයක් වගේ දෑස් අද්දර
  මැවෙනවා අදත් මගෙ ලොව..

  ReplyDelete
 2. නුඹේ ඒ සුසුම..
  වටිනවා මට දහස් වර..
  නුඹේ ඒ ආදරය දැනෙනවා..
  අහිමි හැම වරම..
  නුඹ නොමැති ලොකයක්..
  හිතන්න ට බැ...
  කිසිකලක්..
  නුඹයි මට..
  නුඹයි මුලු ලෝකයක්...

  ReplyDelete
 3. @Dinesh:- ස්තුතියි යාළු...

  @නිම්ශා:- ස්තුතියි ඔයාටත්...!
  නුඹයි මට..
  නුඹයි මුලු ලෝකයක්..

  ReplyDelete