(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2010/11/06

මොකක්ද මේ DirectX

පරිඝණක ක්‍රීඩා, අළුත් චිත්‍රපටි වැනි මල්ටිමීඩියා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න DirectX ඕනේ කියලා ඉල්ලනවා නේද..?
මටත් ඕක ලොකු ප්‍රශ්ණයක් වෙලා තිබුණේ.නිකන් ඉන්න එකේ මේ ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න හිතුනා.මෙන්න මෙහෙමයි විස්තරේ.
පරිඝණක ක්‍රීඩා, අළුත් චිත්‍රපටි වැනි මල්ටිමීඩියා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යොදා ඇති නොයෙක් ප්‍රයෝග ඒ අයුරින්ම  අත්විදීමට වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති සමග තිබෙන තාක්ෂණය තමයි DirectX කියන්නේ.

ඩිරෙක්ට් එක්ස් ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ.
1.ඩිරෙක්ට් ත්‍රීඩී ( Direct 3D ) - පරිඝණක තිරයේ ත්‍රීඩී ඇනිමේෂන් නිවැරදිව පෙන්වන්නෙ මේ තාක්ෂණයෙන්.

2.ඩිරෙක්ට් සවුන්ඩ් ( DirectSound  ) - ඕඩියෝ ඉෆෙක්ට් පරිඝණකය හරහා ප්‍රතිනිර්මාණය වෙන්නෙ මේ තාක්ෂණයෙන්.

3.ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රෝ (  DirectDraw ) - ටූඩී විෂුවල් ඉෆෙක්ට්වල ක්‍රියාකාරිත්වය සිදු වන්නේ මේ තාක්ෂණ මගින්.

වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති සමග දැන් භාවිතා වන්නේ DirectX 11 සංස්කරණයයි.නමුත් ඒක මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනුව වෙනස් වෙන්න පුලුවන්.මේ ගැන බලා ගන්න මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් ඉඩ සලසා දී තිබෙනවා.මෙන්ම මේ විදියට.
START>RUN හරහා ගොස් dxdiag ලෙස ටයිප් කර Enter කරන්න.එතකොට ඉහත රූපය පරිදි DirectX Diagnostic Tool එක බලා ගන්න පුලුවන්.

No comments:

Post a Comment