(¯`•._.•මනූගේ සයිබර් සටහන•._.•´¯)

2010/11/22

පෙම්බර කුමරකු අතිනත ගෙන ඈ දීගෙක යන දවසේ....


'විවාහය' ඕනෑම යුවතියකට ජීවිතේ සොඳුරු සංධිස්ථානයක්.ඒ සොඳුරු මොහොත නෑදෑ හිත මිතුරුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් වාසනාවන්ත මංගල ගමනක් ඇරඹීමටයි හැම යුවතියක්ගේම ප්‍රාර්ථනය.ඉතිං පෙම්බර කුමරෙක් සමඟ අනිනත වෙලී මංගල ගමනට යන පින්බර යුවතියට වාසනව, ආශිර්වාදය එකතු කරන්න ආදරණීය ගීයක් ලියවුණා.පින්බර යුවතිය කුල කුමරිය වී මංගල මල් නෑකතේ, පෙම්බර කුමරකු අතිනත ගෙන ඈ  දීගෙක යන දවසේ, වාසනා වේවායි මේ ප්‍රාර්ථනාව......

වාසනා වේවා  . . . වාසනා වේවා
පින්බර යුවතිය කුල කුමරිය වී මංගල මල් නෑකතේ
පෙම්බර කුමරකු අතිනත ගෙන ඈ  දීගෙක යන දවසේ
වාසනා වේවා  . . . වාසනා වේවා.... 

කුළුඳුල් මංගල පියවර තබනා
නොඉඳුල් සුන්දර යුවලකි අගනා
චාමර සේසත් සෑලෙමින් සදනා
ආශිර්වාදෙන් ආසිරි වේවා . . .
වාසනා වේවා  . . . වාසනා වේවා..... 
සිතිවිලි පිවිතුරු නම් අද දවසේ
හෙට දවසත් එලෙසින් පිවිතුරු වේ
දිවි මඟ සෙත් මල් පිපෙන පෑයේ
පිවිතුරු බව රෑකවරණය වේ . . .
වාසනා වේවා  . . . වාසනා වේවා .....

 චාමර සේසත් ආශිර්වාදය මැදින් කුළුදුල් මංගල ගමනට පියවර තියන නොඉඳුල් වාසනාවන්ත යුවලක්.ඉතිං ඒ අශිර්වාදයන් මැද පුංචි ඔවදනකුත් මේ යුවලට ලබා දෙන්නට අමතක කරලා නෑ.දිවි මඟෙහි රැකවරණය, ආදරය රදා පවතින්නේ තමන්ගේ සිතිවිලි වල පිවිතුරු බව මතයි. ඒ නිසා අද දවසේ වගේම හෙට දවසෙත් සිතුවිලි පිවිතුරුව තියා ගෙන ජීවිතය ගෙවන්න කියලයි ආරාධනා කරන්නේ.
සොදුරු හඩ :- සනත් නන්දසිරි  මහතා  ගීතය මෙතනින් බා ගන්න.[DOWNLOAD MP3 HERE]

No comments:

Post a Comment